တရုတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေက်ာက္ျဖဴ


ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕မွ တရုတ္ႏုိင္ ငံေရႊလီ ၿမိဳ႕ အထိ လမ္းမႀကီးေဖာက္လုပ္ျခင္းဟာ ရခုိငိျပည္နယ္မွ သယံဇာတ ေတြကုိ တရုတ္သုိ႔ေရာင္းခ်သြားမွာ ေသခ်ာေနၿပီ ျဖစ္ သလုိ လမ္းေၾကာင္းေပၚ က်ေရာက္တဲ့့ေနအိမ္မ်ား လယ္ိေျမမ်ား ကုိ ပိုင္ဆုိင္သူမ်ား အေနႏွင့္စုိးရိမ္နီၾကသည္။

ေက်ာက္ျဖဳၿမိဳ ႕ဟာ ရခုိင္ျပည္ နယ္ရဲ႕ ေတာင္ဘက္ပိုင္း ဘဂၤလား ပင္လယ္ ကမ္းစပ္ ၿမဳိ ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ထြက္ေပၚလာတဲ့ သတင္းအရ ဆုိရင္ ေက်ာက္ျဖဳမွာ အထူးစက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္မယ့္ ေရနံတင္ ပို္က္လုိင္;သြယ္တန္းမယ္ ၊ေက်ာက္ျဖဳဴကေန တရုတ္ျပည္ေရႊလီအထိ ကားလမ္းရထားလမ္းေတြေဖာက္လုပ္မယ္လုိ႔ သိရ ပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမဳီ ႕နယ္မွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ၀မ္းသာရမယ့္အစား စုိးရိမ္မႈေတြ ုျဖစ္လာခဲ့ၾကပါတယ္၊ အေၾကာင္း ကေတာ့ လယ္ယာေျမေတြ အသိမ္းခံ့ရမွာ ကုိ ေၾကာက္လာၾကတာပါဘဲ ၊ တျပားတခ်က္မွ ေလ်ာင္ေၾကးမရဘဲ အရင္က ဒီလုိသ္ိမ္းခဲ့ဖူးတာေတြရွိတယ္ဆုိေတာ့ မစုိးရိမ္လုိ႔မရေတာဘူးေလ အားလုံးကို အစုိးရကပိုင္တယ္ဆုိၿပီး သိမ္းသြာရင္ ျပည္သူေတြ ဘာမွ တတ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္တာ၊ ဒီအေၾကာင္းေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေက်ာက္ၿဖဴၿမိဳ႕ခံသားေယာက္ကေတာ့
“ အခုအခ်ိန္ထိေတာ့ လမ္းအူေၾကာင္း မသတ္မွတ္ေသးတဲ့အတြက္ ဘယ္ေနရာကေန ေဖာက္မယ္ဆုိတာမသိရေသးပါဘူး လက္ရွိကားလမ္းကုိဘဲသုံးမလား လက္ရွိကားလမ္းကုိ တုိ႔ခ်ဲ႕ မယ္ဆုိဦးေတာ့ ရထားလမ္းအတြက္ လမ္းအူေၾကာင္း လိုဦးမယ္ ဆုိေတာေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြက္ကျပည္သူေတြ ဟာ က်ိးလန္ စာျဖစ္ေနၾကတာပါဘဲ၊ ဘယ္သူ႕ေျမေတြပါသြားမလဲ
ဘယ္သူ႕အိမ္ေတြ ပါသြားမလဲဆုိတာမ်ိဳးေပါ့ ၊ေခတ္ကမေကာင္းေတာ့ဘူးေလ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားေတြက လည္း သူတုိ႔အာဏာတည္ၿမဲေရး စည္းစိမ္ဥစၥာတုိးပြားေရ ကုိသာအေလးထားေနၾကေတာ့့ ျပည္သူေတြအေပၚ ဘယ္သူေတြေသေသ ငေတမာရင္ ၿပီးေရာ့ မ်က္ႏွာလဲြခဲပစ္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ လုပ္္ေနၾကေတာ့ တကယ့္ရင္နာစရာပါ ၊ရခုိင္ကမ္းလြန္ ေရနံလုပ္ကြက္ေတြက ထြက္တဲ့ေရနံေတြကုိ တရုတ္ျပည္ကိ္ုိေရာင္းေပမယ့္ေက်ာက္ျဖဴမွာလ်ပ္စစ္မီးအတြက္ တစ္မီတာကုိ (၇၀၀)က်ပ္အထိ ေပးေဆာင္ေနရတယ္၊ ေရနံဆီ တဂါလံသုံးေလးေသာင္း ေပးရတယ္။ ဒါေတြဟာ ျပည္သူအေပၚ ေစတနာမရွိဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပေနတာပါဘဲ၊ ေတြးၾကည္ရင္အသဲနာတယ္ဗ်ာ။ သူခံစားခ်က္ကုိ ေျပာျပပါတယ္။

ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြထဲမွာ ေရးသားထားတာေတြက လည္း တရုတ္ကုိ အေဖေတာ္ခ်င္တဲ့အေၾကာင္းေရးထားတာ မႊန္ းေနတာဘဲ။ တရုတႏုိင္ငံနဲအက်ဳိးတူပူုးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးက႑ ေတြမွာလည္း အရွိန္ အဟုန္ ျမင့္ေဆာင္ရြက္ေရးနဲ ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကိစၥေတြမွာလည္း ႏွစ္ႏုိင္ ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ သေဘာတူညီ ထားၾကတာဟာ ျမန္မာႏုိင္္ငံအေပၚ တရုတ္ဟာ ေက်ာေထာကိ္ေနာက္ခံ ျပဳသြားမယ္ဆုိတာကုိျပ သေနတာပါဘ ျပီးေတာဒီ တဆယ္စုႏွစ္ေေတြမွာ စြမ္းအင္က႑ ေရနံ ံသဘာသ၀ ဓါတ္ေငြ ႔ က႑ အျပင္ ေရနံတင္ပိုက္လုိင္း တည္ေဆာက္သြယ္တန္း ေရး ေတြကုိလည္း အက်ယ္ တ၀င့္ ေရးသားေဖာ္ျပလာတာကုိေတြရပါတယ္ ။အခုဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ အျပားမွာ ရထားလမ္းေတြ ေဖာက္လုပ္ လာတဲ့ အထဲေနျပည္ေေတာ္ကုိ ဗဟုိျပဴၿပီး ေဖာက္လုပ္ေနတာေတြ႕လာရပါတယ္။

ဒါေၾကာင္းေက်ာက္ျဖဴ ၿမိ႕ီနယ္ တစ္ခုလုံး ကုိတရုတ္ျပည္ကို ေရာင္းစားေတာ့မွာလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ကုိလည္း ျပည္သူေတြ ေမးလာၾကပါၿပီ ။ ရထားလမ္းကုိ ဘယ့္ေနဘယ္လမွာ ေဖာက္လုပ္မယ္ ဆုိတာမသိေေသး ေပမယ့္ သိပ္ေတာ့ၾကာမယ္ မထင္ပါဘူး ၊ တခုေတာရွိတာေပ့ါေလ ေနာက္တက္လာမဲ့ အစုိးရလက္ထက္မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိေကာင္းရွိိလာႏုိင္ သလုိ တရုတ္ ကုိတစ္္ပါတ္ရိုက္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ တာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး လုိ႔ ေျမၾကီး လက္ခက္မလဲြ ဘယ္သူမွ မေျပာႏုိင္ပါဘူုး ၊ လက္ရွိအေျခအေနအရ ေလာက္ဆုိးလာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းေတာ့မရွိႏိုင္္ဘူးလုိ႔ထင္ပါတယ္ ။

တကယ္တမ္းဒီအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဆက္စပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မၾကာခင္ က ဗုိလ္သန္းေရႊ တရုတ္ႏုိင္ငံကုိသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ေန႔ရက္ေတြကအျပီးမွာ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ျပီး တရုတ္ကုိခ်ည္ေႏွာင္နဲ့ၾကိုးတစ္ေခ်ာင္း အေပၚျျပည္သူေတြရဲ အက်ဳိးရလာဒ္ကဲ တုိးတက္ဖုိ႕အတြက္လား ဆုတ္ယုတ္ဖုိ႕အတြက္လား ဆုိတာကုိေစာင္ၾကည္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊

ဒီအေျခ အေန အေပၚ မွာအဆုိးဆုံး သက္ေရာက္ မႈေတြရွိလာရင္ ျပည္သူေတြဘာေတြဆက္လုပ္ၾကမလည္း ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ အသင့္ႀကိဳဆုိေနပါၿပီ ။ တကယ္ေတာ့ေက်ာက္ျဖဳၿမိဳ႕ဟာ ေသးငယ္တဲ့ၿမိဳ႕ျဖစ္တာေၾကာင္း စက္မႈဇုန္ေတြ အျခားအေဆာက္အဦးေတြေဆာက္လုပ္ လာမယ္ဆုိရင္ ၿမဳိ႕သူၿမဳိ႕သားေတြ ဘယ္ကုိေျပာင္းေရႊ႕ရမလည္း ဆုိတာေတြးစရာပါ ၊ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံရဲပုိေဆာင္ေရး ၀န္ၾကိးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး MR- Feng Zheng Lin ဦးေဆာင္တဲ့ အဖဲြ႔ဟာ ေနျပည္ေတာ္ကုိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီ း ႏွစိ နုိင္ငံ ေဆြးေႏြး မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္ လုိ႔ ႏုိင္္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြ မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္ ။ဒါေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ ဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲက အျခားၿမဳိ႕ ေတြနဲ႕ မတူဘဲ စက္မႈ ဇုန္ေတြ ေပၚထြန္းလာခဲ့ၿမဳိ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာႏုိင္သလုိ ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာအထိ ဖြံၿဖဳိးမႈ ေတြ ျဖစ္လာမလဲ ဆုိတာ တင္ျပ ရင္း…..( လင္းလင္း-) http://www.rakhaingroma.com