အားလံုးက မင္းပါရာေ၀


ငါ ဇာပိုင္ဝင္ခံရဖို႔လဲခ်စ္သူ...။
ႏွလံုးသားတိ ေမာပန္းယင္း မင္းမ်က္ဝန္းမွာက်ဆံုး
နစ္ေမ်ာနီရေရေလ...။ ဘဝ၏အေရးအၾကီးဆံုး
လိုအပ္ခ်က္တခုအၿဖစ္နန္႔ ငါက မင္းကို
အဂင့္ဂင့္ ခ်စ္နီစြာပါ...။ အခ်စ္လို႔ စ,နားလည္
ကတည္းက ငါ့ဘဝမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တိ
မဟိိႏိုင္မွန္းကို ရင္ထဲကအလိုလိုသိနီေကေလ့
မင္းတေယာက္တည္း ကိုမွရာခ်စ္မိနီေရ
ငါ့ စိတ္ကို တားဆီးလို႔မွမရစြာကို....။
ကင္းလြတ္ခြင့္မရေရ ေဒအလြမ္းတိနန္႔ရာ
မင္း၏ အၿပံဳးပံုရိပ္တိကို တမ္းတတပ္မက္နီဆဲပါ
ခ်စ္သူ...။

ကိုယ္စားခ်န္လို႔မရႏိုင္ေရ မင္းရဲ့မ်က္ဝန္းထဲမွာ
ငါ့၏ႏွလံုးသားတိကိုလည္း တဘဝလံုးၿမွဳပ္ႏွံ
အပ္ထားလိုက္ၿပီးပါဗ်ာယ္ခ်စ္သူ...။ ရာသီနွင့္အတူ
မေၿပာင္းလဲတတ္ေသာအခ်စ္တိ ငါရဲ့ရင္ထဲမွာ
ထာဝရ႐ွင္သန္နီၿမဲပါ...။ တစ္ဘဝလံုး ပိုင္ဆိုင္ခသမွ်
အရာတိနန္႔ ႏႈိင္းယွဥ္လို႔မရေရ အခ်စ္အတြက္
ခါးသီးစူးယွေရ အိပ္ပ်က္ညည့္မ်ားစြာထက္မွာ
မင္း၏ အရိပ္တိက ငါ့ဘဝတခုလံုးကိုစိုးမိုး
လိုက္ပါဗ်ာယ္ ခ်စ္သူ...။

ခမ္းေၿခာက္လုနီးပါးၿဖစ္နီွေရ ငါ့၏အားအင္တိကို
မင္းက ၿဖည့္ဆည္းပီးခေရခ်စ္သူ...။ငါ့ဘဝ၏ ၿပဒါးမဲ့ေၾကးမံုမွာ
မင္းအၿပံဳးမ်ားစြာ ထင္က်န္နီယင္း ညႈိးေရာနီေရ ငါ့၏
ပင္စည္တြင္းကို ရီၾကည္တိ ၿဖန္းပက္ပီးခသူဆိုစြာလည္း
မင္းပါ ခ်စ္သူ...။ အစားထိုးႏႈိင္းယွဥ္မရေရ
မင္း၏အေၾကာင္းတိက ငါ့ဘဝအတြက္ တသက္လံုး
မမိ့ႏိုင္စရာ အမွတ္တရတိ ပါခ်စ္သူ...။